Αναζήτηση
 
 
 
 
Protherm Light Εκτύπωση
Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας αποτελούμενος από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά και ειδικά επεξεργασμένους κόκκους παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS (2 mm), με ειδικό πρόσθετο.
 

Protherm Light Έτοιμος προς χρήση, σοβάς παθητικής πυροπροστασίας
Τρόπος Χρήσης

1. Υπόστρωµα:
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι ανθεκτικό, απαλλαγµένο από παλιές βαφές, σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες και να διαβρέχεται καλά πριν την εφαρµογή του PROTHERM Light. Το υπόστρωµα µπορεί να είναι ήδη σοβαντισμένη επιφάνεια, ανεπίχριστο σκυρόδεμα ή οπτοπλινθοδομή.

Το PROTHERΜ Light προσκολλάται τέλεια σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της γαλβανισμένης λαμαρίνας ή του τσίγκου. Η μεταλλικές επιφάνειες που θα επιχριστούν θα πρέπει πρώτα να προστατευτούν με βαφή κατά της σκουριάς για προστασία από φυσικοχημικές διαβρώσεις.

2. Εφαρµογή:
To PROTHERM Light προστίθεται σε 8-10 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου σχηµατισθεί µία οµοιόµορφη µάζα. Χρησιμοποιείται πάντα ολόκληρη την ποσότητα του σάκου και πότε μόνο ένα μέρος αυτού. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µπετονιέρα ή ειδικά μηχανήματα παρασκευής σοβάδων με δυνατότητα άντλησης.

Η εφαρμογή του γίνεται όπως και του κοινού σοβά κατά τα γνωστά µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης σοβά. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος πάνω από 2cm με διαδοχικές στρώσεις, χωρίς όμως κάθε στρώση να υπερβαίνει τα 2cm. Στις ακμές των μεταλλικών επιφανειών (ιδιαίτερα σε σιδηροδοκούς Τ ή Η) απαιτείται εφαρμογή του υλικού σε μεγάλο πάχος. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιµότητα του µίγµατος.

Tο τελικό "τριφτό" χέρι του σοβά ακολουθεί μετά από 6-10 ημέρες. Μπορεί να είναι έτοιμος σοβάς φινιρίσματος ή παραδοσιακό ασβεστοκονίαμα πάχους 0,5cm.

Χρήση ώς γέμισμα του πυρήνα της δικέλυφης τοιχοποιίας: Το PROTHERM Light μπορεί να εφαρμοστεί με απλή έκχυση στα διάκενα της δικέλυφης εξωτερικής τοιχοποιίας με απλή μηχανή παρασκευής και άντλησης σοβάδων ή ελαφροκονιαμάτων.

Κατανάλωση

Περίπου 10l/m2/cm πάχος στρώσης. Ή 1 σάκος 60lit καλύπτει 6m2 πάχους 1 cm.

Συσκευασία

Σάκοι 60lit (16Kg).

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστατευµένους από την υγρασία.

Παρατηρήσεις
  • Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5oC.
  • Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.
  • Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
Παθητική Πυροπροστασία

1. Συμπεριφορά στην φωτιά:
Όταν το PROTHERM LIGHT εκτεθεί στη φωτιά, η θερμότητα μεταδίδετε σε βάθος και η σφαίρες πολυστερίνης εξαχνόνονται χωρίς φλόγα ή καπνό. Η νέα δομή που δημιουργείται αποτελείται από κενές κυψέλες μέσα στο σοβά. Τα νέα φυσικά χαρακτηριστικά του σοβά σε συνδυασμό με την έκλυση του κρυσταλλοποιημένου νερού προσφέρουν ένα υψηλής πυραντοχής επίχρισμα.

2. Πιστοποίηση:
Οι πιστοποιήσεις είναι συμφωνά με τους ισχύοντες νόμους (Εγκύκλιος 91 Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών). Το PROTHERM Light είναι πιστοποιημένο σαν άκαυστο υλικό (κατά UNI EN ISO 1182).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών για αντίστασης στη φωτιά έγιναν σε κατασκευές από μέταλλο, μπετόν και σε τοιχοποιία εκτεθειμένα σε κανονική καμπύλη φωτιάς και σε κανονικό και ισχυρό φορτίο κυμαινόμενο μεταξύ Class R90 και R180.